2018 10 12

Santaros klinikų retų kraujo ligų centrui – aukščiausias tarptautinis įvertinimas

Iliustracija

2018 m. rugsėjo 18 dieną Europos kraujo ligų referencijos tinklo „Eurobloodnet“ pavedimu Andalūzijos sveikatos priežiūros kokybės vertinimo agentūra (angl. The Andalusian Agency for Healthcare Quality (ACSA)), atlikusi Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro retų kraujo ligų veiklos auditą, skyrė 94 balų įvertinimą iš 100 galimų.

Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre veikiantys retų kraujo ligų kompetencijos centrai gavo išvadas, kuriose sulaukė aukščiausio įvertinimo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas retomis kraujo ligomis sergantiems pacientams. Tai rodo, kad Santaros klinikų gydytojų hematologų ir visos medikų komandos kvalifikacija bei centro infrastruktūra atitinka aukštus Europos standartus, o bendradarbiavimas su kitomis Europos šalimis bei dalyvavimas ekspertų tinklų veikloje suteikia retomis ligomis sergantiems pacientams geresnes diagnostikos bei gydymo galimybes.

Tarptautinį auditą atlikę auditoriai vertino medikų komandos kvalifikaciją, patirtį kiekvienoje retų kraujo ligų grupėje, diagnostikos paslaugas, gydymo protokolus, paslaugų kokybę Lietuvos ir užsienio pacientams, centro veiklos rezultatus.

2016 metais Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras vienintelis Rytų Europoje bei Baltijos regione tapo retų kraujo ligų tinklo (angl. EUROBLOODNET, https://www.eurobloodnet.eu/) nariu, įsteigdamas tris retų kraujo ligų kompetencijos centrus: Onkohematologinių ligų, Amiloidozės ir kartu su Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centru – Hemofilijos ir krešėjimo sutrikimų centrą. Jų tikslas – užtikrinti aukščiausio lygio daugiadisciplininę specializuotą pagalbą (diagnostika, gydymą, stebėseną) retomis kraujo ligomis sergantiems pacientams. Ypač daug dėmesio skiriama kaulų čiulpų transplantacijų bei elektroninės sveikatos įrankių vystymui. „Džiaugiamės, kad Lietuvos pacientams galime suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, kurios įvertintos ir nepriklausomų tarptautinių auditorių“ – komentavo Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas prof. Laimonas Griškevičius.

Europos referencijos centrų tinklai (ERN) buvo sukurti, siekiant geresnės pagalbos retomis ligomis sergantiems pacientams. Šių tinklų tikslas – gerinti retų bei sudėtingų ligų diagnostiką bei gydymą, vykdyti mokomąją ir mokslo tiriamąją veiklas retų ligų srityje. Didelis dėmesys skiriamas klinikinės kompetencijos kėlimui, pacientų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimui ir vienodoms galimybėms naudotis kokybiška sveikatos priežiūra visoje Europoje. ERN yra virtualūs tinklai, sujungiantys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus visoje Europoje. Šiuo metu Europos Sąjungoje veikia 24 skirtingų retų ligų tinklai. Santaros klinikos dalyvauja 8 retų ligų tinklų veikloje.

Ikona

Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre veikiantys retų kraujo ligų kompetencijos centrai sulaukė aukščiausio įvertinimo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas retomis kraujo ligomis sergantiems pacientams.