Narystė tarptautinėse organizacijose

Iliustracija

Asociacija „Kraujas“ yra daugelio tarptautinių organizacijų narė, tokių kaip Limfomos koalicija, Europos mielomos pacientų organizacija, Lėtinės mieloleukemijos atstovų tinklo, Europos retųjų ligų organizacija EURORDIS, Europos onkologinių pacientų koalicija (ECPC) ir kt.