Naudinga

Skirtukas

Biobankai ir audinių bankai

Iliustracija
Kas yra audinys?

Audinys – tai ląstelių ir tarpląstelinių medžiagų sistema, kuriai būdinga bendra kilmė, sandara ir paskirtis. Pavyzdžiai: kraujas, kaulų čiulpai, oda.

Kas yra audinių bankas?

Audinių bankas – viešoji arba privačioji įstaiga, atliekanti gyvo ar mirusio žmogaus audinių ir (ar) ląstelių ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, saugojimą, paskirstymą, utilizavimą ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Kam reikalingas audinių bankas?

Svarbiausia audinių banko funkcija – kokybiškai paruošti ląsteles ir audinius ilgalaikiam saugojimui, užtikrinti tinkamą jų saugojimą ir paskirstymą vartotojams. Į audinių banką patenka mirusio žmogaus donuoti organai arba gyvo žmogaus periferinio kraujo ląstelės, taip pat kaulų čiulpai, skirti konkrečiam recipientui.

Ar be mano sutikimo audiniai gali patekti į audinių banką?

Ne. Kad audinys patektų į audinių banką būtinas raštiškas sutikimas.

Ar Lietuvoje yra audinių bankų?

Lietuvoje veikia šios licencijuotos audinių įstaigos.

Ar audinių bankų veikla kontroliuojama?

Taip. Kontrolę atlieka Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinis transplantacijos biuras.