Aukokite

Skirtukas

Periodiniu banko mokėjimu

Iliustracija

Periodinis mokėjimo pavedimas – nurodymas bankui automatiškai pervesti lėšas kliento nurodytu periodiškumu ir sąlygomis. Tai patogi priemonė klientams, kurie nuolatos turi tam tikru metu sumokėti iš anksto žinomą pinigų sumą ir nori palengvinti kasdieninį finansų tvarkymą.

Kaip vykdomi periodiniai mokėjimai?

  • Kiekvienam mokėjimui sudaroma atskira sutartis, o kiekviena sutartis susiejama su vienu periodiniu mokėjimu, atliekamu jūsų nustatytomis sąlygomis.
  • Bankas jūsų nurodytu periodiškumu automatiškai perves reikiamą sumą iš jūsų banko sąskaitos sutartyje numatytomis sąlygomis. Pasirašius sutartį banke, periodiniai mokėjimai gali būti pradėti jau tą pačią dieną.
  • Mokėjimai atliekami sutarčių sudarymo eilės tvarka, pradedant nuo anksčiausiai sudarytos sutarties.
  • Atėjus mokėjimo dienai, bankas patikrina jūsų banko sąskaitą. Jei lėšų pakanka, pavedimas bus atliktas. Jei mokėjimo dieną sąskaitoje nepakanka lėšų, bankas nuolat tikrins jūsų banko sąskaitą ir, atsiradus reikiamai sumai, atliks mokėjimą.
  • Prireikus visuomet galima pakeisti sutartyje nurodytas periodinio mokėjimo sąlygas arba nutraukti mokėjimus.

Mokėjimų periodiškumas gali būti:

  • nurodant metų mėnesius (kas mėnesį, kas antrą mėnesį, kas ketvirtį, nurodant tam tikrus mėnesius),
  • nurodant mėnesio dieną (kas dieną, nurodant tam tikras mėnesio dienas),
  • nurodant mėnesio savaites (kas savaitę, kiekvieną savaitės dieną, nurodant tam tikras savaitės dienas).

Rekvizitai:

Asociacija „Kraujas“

Registracijos adresas: Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius

Įmonės kodas: 295750630
IBAN: LT80 7044 0600 0409 5065

AB SEB bankas, Swift kodas CBVILT2X