2020 04 03

Gerės gydymo prieinamumas mieloma sergantiesiems – priimtas sprendimas kompensuoti rezerviniame sąraše esančius inovatyvius vaistus

Iliustracija

2020 m. balandžio 2 d. Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė, kad iš 2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 24 800 000 eurų bus skirti rezerviniame vaistų sąraše esančių vaistų kompensavimui.

Šiandien Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija priėmė sprendimą kompensuoti inovatyvius vaistus esančius rezerviniame sąraše.

Šio sprendimo ypatingai laukė mielomine liga sergantys pacientai. Tikėtina, kad nuo liepos mėnesio mielomine liga sergančius pacientus pasieks pomalidomidas, karfilzomibas, daratumumabas, ūmine mieloleukemija sergančiuosius – midostaurinas. Inovatyvių vaistų kompensavimo mielomine liga sergantys pacientai laukė nuo 2017 m. Bus pradėti kompensuoti ir kitų onkologinių ligų gydymui reikalingi vaistiniai preparatai.

Daugiau informacijos rasite Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdžio protokole.