2022 03 15

Apklausa limfomos pacientams bei jų artimiesiems

Iliustracija

Kviečiame limfoma sirgusius, sergančius pacientus bei jų artimuosius sudalyvauti pacientų apklausoje. Šia apklausa siekiame geriau suprasti pacientų, kurie susiduria su įvairių tipų limfoma, patirtį ir ligos keliamus iššūkius. Aktyvus Jūsų dalyvavimas apklausoje yra itin svarbus asociacijai „Kraujas“, siekiant kuo geriau atstovauti pacientų poreikius.

Kas gali dalyvauti?

Tyrimas skirtas suaugusiems asmenims nuo 18 metų ir vyresniems, kuriems diagnozuota limfoma, arba asmenims, besirūpinantiems limfoma sergančiuoju.

Ką reikėtų daryti?

Reikėtų užpildyti visiškai konfidencialią apklausą – jūsų atsakymai liks anonimiški ir neturės įtakos jūsų gaunamai sveikatos priežiūrai. Dalyvavimas yra savanoriškas, jūs patys galite pasirinkti, ar dalyvauti. Net jei nuspręsite pradėti pildyti apklausą ir tada apsigalvosite dėl dalyvavimo, bet kuriuo apklausos metu iki pat pateikimo momento galite tiesiog uždaryti savo interneto naršyklę.

Kiek užtruks?

Apklausa turėtų užtrukti nuo 10 iki 15 minučių.

Kaip užpildyti klausimyną?

Į daugelį klausimų reikės pasirinkti vieną atsakymą.
Kai kuriems klausimams būsite prašomi pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą.
Prašome apklausoje nerašyti savo vardo, adreso ir kitos asmeninės informacijos.

Kas atsitiks su informacija, kuria pasidalinsiu?

Informacija bus naudojama apibendrintai, anonimiškai, pristatant pacientų ir artimųjų nuomones. Individualūs duomenys bus anoniminami ir patikimai saugomi.

Asociacija „Kraujas“ laikosi duomenų apsaugos įstatymų. Bet kokia neskelbtina ar konfidenciali medžiaga saugiai saugoma laikantis mūsų duomenų apsaugos politikos.