2019 06 14

Asociacija „Kraujas“ kreipiasi į vyriausybę dėl mielominės ligos gydymo prieinamumo

Iliustracija

2019 m. birželio 14 d. asociacija „Kraujas“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, reikalaudama kuo greičiau kompensuoti inovatyvius vaistus daugine mieloma sergantiems pacientams.

Į asociaciją „Kraujas“ dažnai kreipiasi mielomine liga sergantys pacientai, prašydami padėti gauti gyvybiškai būtinus vaistus. Nuo 2018 m. balandžio mėn. asociacija „Kraujas“ nuolat raštiškai kreipiasi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją, pateikdama motyvuotą nuomonę ir argumentus su prašymu kompensuoti vaistus mielomine liga sergantiems pacientams, tačiau iki šios dienos šis klausimas nėra išspręstas.

Šiuo metu mielominei ligai gydyti nėra kompensuojamas nei vienas inovatyvus vaistinis preparatas, o taikomas gydymas jau kompensuojamais vaistiniais preparatais didelei daliai pacientų yra neveiksmingas. Atkreipiame dėmesį, kad šiai ligai gydyti Europos Sąjungoje registruoti ir Lietuvoje kompensavimo komisijos svarstomi net trys efektyvūs vaistiniai preparatai: karfilzomibas, daratumumabas – svarstomi nuo 2017 m., pomalidomidas – nuo 2015 m. Šie vaistai yra kompensuojami net 19 Europos šalių, du iš jų – kaimyninėje Estijoje. Tačiau  Lietuvos pacientams šie vaistai yra neprieinami.

Daugine mieloma sergančių pacientų gydymas, kuriems liga atsinaujino arba pasireiškė atsparumas standartiniam chemoterapiniam gydymui, išlieka didele medicinine problema Lietuvoje. Naujausių klinikinių tyrimų duomenys parodė, jog inovatyvūs biologiniai vaistai prailgina vidutinį išgyvenamumą be ligos progresavimo nuo 4 iki 26.3 mėnesių, o vidutinis bendras išgyvenumumas siekia net 48.3 mėn.

Lietuvos hematologijos stebėsenos sistemos duomenimis, kiekvienais metais Lietuvoje atsinaujinusi ir atspari dauginė mieloma nustatoma 90 pacientų, šie pacientai privalo gauti kombinacinį gydymą inovatyviais biologiniais preparatais, kurie sumažina  ligos progresavimo ar mirties riziką iki 60 proc.

Gydymo prieinamumas yra konstitucinė žmogaus teisė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. laiduoja asmeniui gydymą susirgus. Aiškindamas šią nuostatą, Konstitucinis Teismas yra pripažinęs: „Vykdydamos šią konstitucinę funkciją valstybės sveikatos politiką formuojančios ir įgyvendinančios valstybės institucijos, be kita ko, turi <…> sukurti tokią sveikatos priežiūros finansavimo sistemą, kuri užtikrintų reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ir būtinų vaistų finansinį prieinamumą (įperkamumą).“

Asociacija „Kraujas“ pakartotinai reikalauja nedelsiant rasti būdų kompensuoti gyvybiškai būtiną gydymą mielomine liga sergantiems pacientams ir užtikrinti pacientų Konstitucinę teisę į sveikatos priežiūros prieinamumą.

Išsakytai pozicijai pritaria mielomine liga sergantys pacientai ir jų artimieji, ir prašo kuo skubesnių veiksmų susidariusiai situacijai spręsti.

Kreipimasis ir priedai.