2018 01 17

Lietuvos hematologų nuomonė dėl kaulų čiulpų transplantacijų

Iliustracija

Siekdami, kad kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugos atitiktų aukščiausios kokybės ir saugumo standartus, Lietuvos hematologai pateikė savo nuomonę šių įsakymų atžvilgiu: Nr. V-1508 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-632 „DĖL ŽMOGAUS KRAUJODAROS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ, APMOKAMŲ IŠ TRANSPLANTACIJOS PROGRAMOS LĖŠŲ, TEIKIMO REIKALAVIMŲ, BAZINIŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo“ (2017 m. gruodžio 29 d.) bei Nr. V-1509 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1462 „DĖL 2015–2025 METŲ TRANSPLANTACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo (2017 m. gruodžio 29 d.).

Susipažinti su specialistų nuomone galite dokumentuose:

Lietuvos hematologų draugijos raštas

Priedai